Právna revue – Najnovšie články – všetky kategórie

 • Zavádza sa nová metodika ESA 2010

Zavádza sa nová metodika ESA 2010

 • 24.10.2014

Zavedenie novej metodiky ESA 2010 bude znamenať navýšenie nominálneho hrubého domáceho produktu (HDP) vyprodukovaného […]

Bezplatné články pre verejnosť

 • Aké sú príznaky vyhorenia?

Aké sú príznaky vyhorenia?

 • 22.10.2014

O vyhorení a dôležitosti jeho nepodceňovania sme už písali. Aké sú však jeho príznaky?

Príznakov […]

Články pre právnikov

 • Rozhodnutie ESĽP v prípade Keszely proti SR

Rozhodnutie ESĽP v prípade Keszely proti SR

 • 24.10.2014

Dňa 14. októbra 2014 vyhlásil Európsky súd pre ľudské práva (ďalej len „ESĽP“) rozsudok v prípade Keszely proti Slovenskej republike.

Sťažovateľ, Vojtech Keszely, pred ESĽP namietal podľa článku 6 ods. […]

 • Zamietnutie sťažnosti ESĽP, ktorá smerovala proti SR

Zamietnutie sťažnosti ESĽP, ktorá smerovala proti SR

 • 23.10.2014

Dňa 23. septembra 2014 Európsky súd pre ľudské práva  (ďalej len „ESĽP“) zamietol sťažnosť pána Miroslava Baláža proti Slovenskej republike.

Sťažovateľ žaloval Slovenskú republiku pre porušenie práva na majetok zaručeného […]

Podnikanie

Vyšlo v zbierke zákonov

Čiastka 89/2014

 • 23.10.2014

Dátum vydania: 23.10.2014 | Obsahuje predpisy: 291 / 2014

Predpisy […]

Čiastka 88/2014

 • 23.10.2014

Dátum vydania: 23.10.2014 | Obsahuje predpisy: 283-290 / 2014

Predpisy […]

Čiastka 87/2014

 • 15.10.2014

Dátum vydania: 15.10.2014 | Obsahuje predpisy: 274-282 / 2014

Predpisy […]

Konkurzy a reštrukturalizácie

Krimi

 • Zabitie kickboxera potrestané

Zabitie kickboxera potrestané

 • 20.10.2014

Vo veci zabitia 33-ročného kickboxera Ladislava Tótha odsúdil Krajský súd v Košiciach Jána Červeného, Elemíra Bartoša a Patrika Filipka. Prvý menovaný v […]

 • Otčim utýranej Lucky už pozná svoj trest

Otčim utýranej Lucky už pozná svoj trest

 • 16.10.2014

Ešte síce neprávoplatný, zato už vyhlásený rozsudok Okresným súdom Bratislava I odsudzuje otčima utýranej Lucky Luknárovej na 18,5 roka za týranie. Matku […]

Práca s časom a s ľuďmi

Bulvár, zábava, oddych

Rady od právnika

 • Právnik radí: Čo so susedovými konármi?

Právnik radí: Čo so susedovými konármi?

 • 24.10.2014

Otázka: Sused má tesne môjho plota nasadené stromy, ktorých konáre presahujú na môj pozemok. Môžem mu ich ostrihať?

Odpoveď: V zmysle ustanovení Občianskeho […]

Angličtina pre právnikov

Študenti